Avdelningar

Våra avdelningar arbetar utifrån Scouternas målspår och scoutmetod
för att skapa ett intressant och värdefullt program

Varje avdelning träffas en gång i veckan och gör olika aktiviteter.
Vi försöker att vara utomhus så mycket det går.
Förutom våra veckovisa möten planerar vi in hajker, läger inom kåren eller ihop med andra kårer.
De äldre scouterna åker på större läger runt om i världen.

Vill du gå med i en avdelning, kontaktar du respektive avdelningsledare