Så här hanterar vi situationen med Pandemin inom vår scoutkår

Vi som kår och vår verksamhet har en viktig roll att fylla. Alla barn, ungdomar och ledare påverkas av pandemin, om än i olika utsträckning.
Den ökade oron i samhället och inte minst förändrade förutsättningar i skolundervisningen innebär stora förändringar i allas vardag.
Många familjer är nu hårt pressade och många föräldrar har svårare än vanligt att vara ett tillräckligt stöd för sina barn.
Det finns alltid en väg till gemenskap och nu måste den vägen vara extremt säker mot viruset som härjar.

Vi har, efter bästa förmåga, gjort en analys av situation utifrån barnperspektiv vid sidan om de mer självklara krav våra myndigheter och pandemilagen ställer.

Under nuvarande förutsättning går det inte att planera lika långsiktigt som vanligt inför terminsstart.
Vi får finna oss i att ha en kort planeringshorisont, ha beredskap för att med kort varsel ändra i planerna och vid behov ställa in ett eller flera möten.
Det finns flera sätt att göra saker på.

Folkhälsomyndigheten är tydliga med att fritidsaktiviteter är viktiga.
Den 14 december 2020 uppdaterades Folkhälsomyndighetens allmänna råd, bland annat kring aktiviteter för barn födda 2004 och tidigare.
Vår bedömning är att detta innebär att aktiviteter också för de äldre åldersgrupperna nu kan komma igång igen, givetvis förutsatt att samtliga riktlinjer nedan följs.

Nedan finns aktuella riktlinjer för vår Scoutkår att ladda ned

Beslutsdatum Länk till beslutade riktlinjer Detta berör följande personer
2021-01-12 Covidriktlinjer_Stenungsunds_scoutkår 210112_till_hemsidan Alla scouter, föräldrar och ledare kollade till scoutkåren