I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Från och med hösten 2020 är medlemsavgiften i vår kår för de olika åldrarna endast

  • 0-7 år: 205 kronor per termin
  • 8-18 år: 405 kronor per termin
  • 19 år och uppåt: 205 kronor per termin

Den som betalar sin medlemsavgift i vår scoutkår blir också medlem i Göteborgs scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

I medlemskapet ingår även en medlemsförsäkring.
För att få följa med på läger etc. så har vi som krav på att medlemsavgiften skall vara betald. Detta p.g.a. att vi vill vara säkra på att alla är försäkrade på rätt sätt.