Vid betalning till kåren kan följande sätt användas

Bankgiro

Bg 137-4669

OBS! Ange namn och vad det gäller i samband med betalning

Swish

Swishnummer: 123 512 68 67

För mer information kring Swish kan du läsa här

getswish_qr

OBS! Ange namn och vad det gäller i samband med betalning