Scoutkårens högsta beslutande organ är Kårstämman. Kårstämmans beslut verkställs av kårstyrelsen som även ska förvalta kårens angelägenheter.

Scoutkårens arbetsutskott, “Lilla Kårstyrelsen”, bestående av Kårordförande, vice Kårordförande, Kårutvecklare, Kassör och Sekreterare, har uppgiften att bereda ärenden  Ainför möte med Kårstyrelsen samt planera och administrera möten med Ledarlaget Ararat.

Kårstyrelsen består av Kårordförande, vice Kårordförande, Kårutvecklare, Kassör, Sekreterare, en ledarrepresentant ifrån varje aktiv avdelning samt en Utmanarrepresentant. Av ledamöterna ska minst hälften, däribland Kårordförande och den som har hand om kårens ekonomi, vara myndiga. Ledarna för varje aktiv avdelning utser sin ordinarie representant i Kårstyrelsen samt en ersättare.Utmanarna utser sin ordinarie representant i Kårstyrelsen samt en ersättare.