Stadgar

Scoutkårens stadgar är våra gemensamma regler för hur vår verksamhet skall skötas

Stadgar 2020-05-26 Std Scoutkår

Kårhandbok

Vår scoutkårs kårhandbok beskriver bl.a.

  • hur vi är organiserade
  • vilka roller som finns i kåren och vad de ansvarar för
  • Stadgar och avtal för kåren
  • Krav på ledare
  • Praktiskt kring scoutstugan

kårhandbok_version_2015