Kåren och alla våra medlemmar är försäkrade genom Provins Insurance.

Läs mer om våra försäkringar på www.provins.nu/scouterna.

 

För att få åka med  på läger och hajker har vi kravet att medlemsavgiften skall vara betald, och i och  med detta att varje scout är väl försäkrade.