Kårstyrelsen har beslutat om en vision samt mål & strategi för att nå denna

Stenungsunds scoutkårs vision

 • Vi är en attraktiv scoutkår som gör unga redo för livet!
 • Våra Rovers och Ledare är inspirerande föredömen för scouterna
 • Våra scouter är engagerade och aktiva i kåren
 • Kårens medverkan gör skillnad.
 • Alla känner sig säkra och trygga hos oss.

Kårens mål 2020

Medlemsantal

 • Vi är >130 aktiva Scouter och Ledare som har roligt tillsammans. med minst 1 avdelning per åldersgrupp

Scoutverksamheten

 • Vår kår har en utländsk vänkår
 • Stenungsunds scoutkår har medverkat i ett internationellt läger utomlands
 • Vi har en roll i kåren som Lägercoach – med uppgift att sprida information kring arrangemang, läger etc.

Scouter

 • Varje avdelning har 2 s.k. ”bryggaktiviteter” per år (dvs brygga mellan olika åldersgrupper)
 • Varje aktiv avdelning har minst 1 ledarassistent ifrån Utmanarna

Ledare

 • 2 nya aktiva ledare per år (Som har gått Trygga möten & Leda Scouting)
 • 1 Introduktionskurs/år för nya ledare, föräldrar och andra vuxna
 • 1 ledarvårdsaktivitet per år, förutom läger o hajk
 • Alla aktiva ledare har genomfört minst en utvecklingsaktivitet för att vidareutveckla sig själv i ledarrollen.

Mångfald

 • Vi bedriver ett aktivt integrationsarbete med ankommande flyktingbarn och ungdomar
 • 10% av kårens medlemmar är utlandsfödda

Strategi för att nå målen

 • Vi har ett aktivt rekryteringsarbete med fokus på mångfald, både ledare och scouter.
 • Vi har en effektiv och enkel  styrning av kårens verksamhet.
 • Vi har en god ekonomi, som stöttar scouternas verksamhet, med en tydlig ekonomiuppföljning
 • Vi är delaktiga i arrangemang  utanför vår kår
 • Vi är aktivt synliga i distrikt och kommun